Strenge selectiecriteria vermogensbeheer

Bij het selecteren van een vermogensbeheerder is het belangrijk dat deze aan bepaalde eisen voldoet. In plaats van een kritische selectie, kiest meer dan 80% van vermogend Nederland hun vermogensbeheerder uit op basis van vertrouwen en onderbuikgevoel.

Het is echter verstandig om uw keuze naast vertrouwen en onderbuik gevoel te laten berusten op feiten. Bij het selecteren van een vermogensbeheerder moet de vermogensbeheerder, wat ons betreft, minimaal aan onderstaande selectiecriteria voldoen.

Resultaat over een langere periode

Beleggen draait om resultaat. Echter, hoe zijn de resultaten tot stand gekomen, welk risico is daarbij gelopen? Welke prestatie heeft de vermogensbeheerder over een langere periode neergezet. Bekijk de resultaten over de lange termijn in plaats van het afgelopen jaar.

Kosten

Wat zijn de totale kosten, inclusief eventuele verborgen kosten, die worden gemaakt binnen de portefeuille en welke vergoedingsstructuur wordt er toegepast.

Kennis en expertise

Wat is de achtergrond, kennisniveau, opleidingsniveau en welke toekomstplannen heeft de vermogensbeheerder? En is er een duidelijke visie met meerdere scenario´s?

Contact

Hoe vaak is er contact met de vermogensbeheerder over de voortgang van uw vermogen? En is dit steeds dezelfde contactpersoon? Hoe groot is het verloop binnen de organisatie? Hoeveel cliënten heeft de beheerder onder zijn hoede? Wij zorgen ervoor dat er op een heldere en transparante manier gecommuniceerd wordt naar de cliënt.

Beleggingsbeleid

Belegt de beheerder middels individuelen effecten, trackers, beleggingsfondsen, eigen producten/fondsen, opties et cetera. Is er voldoende spreiding en speelt de vermogensbeheerder alert in op marktontwikkelingen?

Onafhankelijkheid

Veel vermogensbeheerders hebben dubbele belangen die de resultaten niet ten goede komen en hierbij staat u als klant niet centraal. Hoe onafhankelijk is de beheerder eigenlijk?

Beheerd vermogen

Belegt de organisatie vijftig miljoen of een paar miljard euro. Hoe groter de partij des te meer schaalvoordelen de vermogensbeheerder heeft.

Welke criteria er nog meer belangrijk zijn?

Ontdek deze extra criteria door ons gratis E-book te downloaden: Selecteer uw vermogensbeheerder in 10 stappen.

Ontdek de geheimen van uw vermogensbeheerder of bank en doe de gratis vermogensscan!

Alex Vermogensbeheer verdient 17,2 miljoen aan prestatievergoeding

Alex Vermogensbeheer, onderdeel van BinckBank, is het afgelopen jaar flink gegroeid, zo blijkt uit het jaarbericht van Binckbank over het jaar 2013. Daarom duiken wij verder in de cijfers.

In het vierde kwartaal van 2013 zijn er, mede dankzij het positieve beursklimaat, goede omzetten behaald.

Klik hier om ons E-book gratis te downloaden

Er zijn hoge rendementen behaald bij vermogensbeheer vanwege het positieve beursklimaat. Dit geldt ook voor de klanten van Alex Vermogensbeheer, wat heeft geleid tot een substantiële prestatievergoeding van in totaal € 17,2 miljoen in 2013.

Alex vermogensbeheer Prestatievergoeding

Lees meer

De AFM leidraden en de nodige verbeteringen

De AFM leidraden

Toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM), brengt af en toe leidraden uit over diverse onderwerpen. Deze leidraden zijn echter minder vrijblijvend dan het woord ‘leidraad’ doet vermoeden. In de praktijk kun je deze leidraden dan beter ook niet onderschatten.

Dat is de mening van Bert van den Broek, hoofd beleggingscompetence bij Rabobank Nederland en Tom Loonen (directeur Private Planning bij Insinger de Beaufort). Van den Broek en Loonen spraken hierover tijdens een masterclass voor professionals. Deze masterclass werd georganiseerd door de VBA, de vereniging voor beleggingsprofessionals.

Lees meer

Geen fusie tussen WMP en Oyens & Van Eeghen

Een paar weken geleden werd bekend, dat er gesprekken gaande waren over een mogelijke fusie tussen de vermogensbeheerders WMP vermogensbeheer (Wealth Management Partners) en Oyens & Van Eeghen.

Toename fusiegesprekken onder vermogenbeheerder

Er leek een goede kans te bestaan, dat de ondernemingen zouden besluiten hun beider activiteiten samen te voegen, maar inmiddels is bekend geworden dat de gesprekken niet tot het gewenste doel hebben geleid. De beoogde fusie is niet tot stand gekomen.

Lees meer

Obligaties veilige haven?

Bijna Iedereen die beleggingsportefeuille bij een vermogensbeheerder heeft beschikt over vastrentende waarden in zijn of haar portefeuille. De vastrentende waarden bestaan voor het leeuwendeel uit obligaties. Van oudsher zijn dit zowel bedrijfsobligaties als staatsobligaties.

De vastrentende waarden vormen de stevige basis van uw portefeuille. Het is niet spannend, obligaties bieden over het algemeen een vast rendement dat net hoger is dan uw spaarrente, blijven achter als de beurzen flink stijgen en geven zekerheid op het moment dat de beurzen afglijden.

De term vastrentende waarde is in de loop der jaren verwaterd.

Lees meer

Wij weten welke vermogensbeheerder het beste bij u past!

Veel beleggers zijn ontevreden en/of kritischer over het vermogensbeheer bij hun huidige bank of vermogensbeheerder. Heeft u wel eens naar de huidige resultaten en resultaten uit het verleden gekeken? Monitort u op jaarbasis de juiste risico´s en kostenstructuur? Zijn er wellicht vermogensbeheerders te vinden die algeheel beter presteren?

Vergelijk Uw Vermogensbeheer vergelijkt vermogensbeheerders en private banks o.a. op basis van strenge selectiecriteria. Criteria zoals onder andere:

  • Resultaten over de lange termijn
  • Kostenstructuur
  • Risicomanagement
  • Transparantie
  • Communicatie

In hoeverre heeft u zich het afgelopen jaar afgevraagd hoe goed uw doelstellingen en belangen nog aansluiten op de huidige situatie?

Begeleiding en/of ondersteuning

In veel gevallen is het prettig om ondersteuning te krijgen in de vorm van begeleiding van een partij die u op de hoogte brengt wat er speelt. Een persoon die met u meekijkt en denkt om de resultaten te optimaliseren.

Wilt u op basis van onderbouwde feiten een echte analyse laten maken van uw huidige portefeuille? In veel gevallen is het prettig om ondersteuning te krijgen in de vorm van begeleiding van een echt, onafhankelijke partij.

Mocht u daar aan toe zijn en u wilt een derde partij laten meekijken, dan helpen we u te letten op de juiste criteria bij uw vermogensbeheerder.

Kwart vermogensbeheerders trekt zich weinig aan van geschillencommissie (Kifid)

Ruim een kwart van de vermogensbeheerders legt zich niet bij voorbaat neer bij uitspraken van de geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFid).

Vergelijk Uw Vermogensbeheerder beaamt dat uit de meest recente lijst van Kifid (23-1-2014) blijkt dat 43 vermogensbeheerders zich niet –bindend hebben geregistreerd, terwijl 153 van hun branchegenoten zich wel volledig onderwerpen aan de arbitrage door het klachteninstituut.

Bij vermogensbeheer vergelijken is het essentieel vooraf een kritische selectie te maken. Bestudeer onder andere de toezichthouders en instanties op de financiële markten.

Lees meer

AFM wil TCO vastleggen in Mifid-II

TCO vastgelegd in Mifid-II?

Een nieuwe versie van de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) richtlijn is een feit. Vorige maand hebben de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad van ministers een akkoord bereikt over de definitieve inhoud van de herziene richtlijn; de Mifid-II.

Uitwerking Mifid-II

Ondanks het akkoord zijn nog niet alle details van de Mifid-II ingevuld. Zo moeten bepaalde zaken nog preciezer gedefinieerd worden. De richtlijn bevat nog algemene termen, die uitgediept moeten worden. Ook moet er nog gekeken worden naar wat de richtlijn zal betekenen voor de praktijk.

Lees meer

Vertrek beleggingsteam zorgt voor onrust bij klanten ING

ing-bank

Het tweede beleggingsteam dat opstapt bij ING vermogensbeheer binnen een half jaar.

Het opstappen (test) van ervaren managers is zeer slecht nieuws voor een vermogensbeheerder, vaak leidt een dergelijk vertrek tot onrust bij vermogende cliënten.

Het beleggingsteam dat zich focust op aandelen uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika stapt over naar een Amerikaanse vermogensbeheerder, Lazard Asset Management.

Voor ING Investment Management komt het op een vervelend moment omdat het bedrijf waarschijnlijk deze zomer naar de beurs gaat met Nationale-Nederlanden.

Er werd intern al onderzocht of ING wel verder wilde met beleggingen in het Midden-Oosten. ‘Inmiddels heeft ING investment management besloten deze activiteit op te heffen. Volgens ING is € 314 miljoen aan beheerd vermogen niet rendabel.

Lees meer

Reclamespot Alex Vermogensbeheer misleidend?

Alex vermogensbeheer vergelijken van vermogensbeheerders

Reclamespot Alex Vermogensbeheer misleidend?

Eind vorig jaar heeft de Reclame Code Commissie een klacht ontvangen naar aanleiding van de televisiecommercials van Alex Vermogensbeheer. Deze spotjes zouden volgens de indiener van de klacht misleidend zijn omdat het behaalde rendement, dat voorgespiegeld wordt niet zou kloppen. De klacht is intussen echter door de Commissie afgewezen.

Klik hier om ons E-book gratis te downloaden

De gewraakte spot van Alex vermogensbeheer

Het gaat hier om een reclamespot waarin de vermogensbeheerder Alex uitlegt dat ze het soms even rustig aan doen met beleggen als de beurs wat tegenzit. Het gaat om de volgende zin uit de commercial: “Als wij vinden dat de beurs tegen zit, beleggen we even niet in aandelen om daarna, als het tij gekeerd is, weer vol te focussen op de groei van uw vermogen.”

Bij beleggen draait het allemaal om de juiste rendement en risico verhouding.

Lees meer