Kosten bij vermogensbeheer zijn belangrijk. Uit onderzoek (2014) van beleggersbelangen onder 763 beleggers blijkt dat men nauwelijks naar de kosten kijkt die hun vermogensbeheerder rekent. Bijna de helft zegt niet te weten hoe hoog die zijn of vinden de kosten niet van belang zolang het nettorendement boven verwachting is.

Als wij de kosten bij vermogensbeheer in de praktijk onder de loep nemen dan zien wij nog altijd grote verschillen in de hoogte van de totale kosten. Transparantie en simpelheid bij het vergelijken van de kosten van vermogensbeheerders zijn een ver-van-mijn-bed-show.

Kosten vermogensbeheer (belangrijke artikelen)

 

kosten vermogensbeheer

Het is logisch dat beleggers roepen dat het uiteindelijk draait om het netto rendement onder aan de streep, daar belegt immers iedereen voor.

Zodra de kosten hoger zijn, verwacht u er een hogere kwaliteit dienstverlening voor terug. De hogere kwaliteit dienstverlening zou er uiteindelijk voor moeten zorgen dat u een beter netto rendement behaalt.

Toch?

In de praktijk zien we vaak het tegenovergestelde waarbij de kosten boven het marktgemiddelde liggen. Niet erg als je dit uiteindelijk terugziet in het resultaat, echter 9 van de 10 keer merken wij dat de resultaten achterblijven.

In dit artikel geven we u handvatten waarmee u de vermogensbeheer fee´s goed kunt berekenen, waarom het belangrijk is om op de juiste vergoeding te letten en wat u maximaal zou moeten betalen aan beheerfee.

1. Negatieve invloed van kosten op rendement

Laten we de koe maar direct bij de horens vatten en bekijken hoeveel invloed de totale kosten hebben op uw effectenportefeuille.

Veel beleggers vergeten dat het rendement cumulatief berekend dient te worden. Cumulatief betekent volgens de boekjes: rendement op rendement.negatieve invloed van kosten op het rendement

Stel u belegt over een periode van drie jaar en behaalt 5% rendement per jaar. Dan heeft u in dit rekenvoorbeeld een cumulatief rendement behaalt van 15,8%.

Hoe hoger de kosten zijn, des te minder rendement er onder aan de streep overblijft waarmee het percentage cumulatief kan renderen door de jaren heen.

Bekijk daarom wat de invloed van kosten op uw portefeuille kunnen zijn.

2. Vergoeding voor vermogensbeheer vergelijken levert geld op

Als we de kosten bij vermogensbeheer vergelijken dan is het belangrijk om de zichtbare en niet zichtbare vergoedingen in beeld te krijgen.

U kunt het beste de directe en indirecte kosten bij uw vermogensbeheerder opvragen al is dit afhankelijk van de vermogensbeheer tarieven die u betaalt. Stel de vraag of er naast deze tarieven nog andere kosten zijn die u wellicht over het hoofd heeft gezien.

Een veelvuldig voorkomend voorbeeld uit de praktijk is dat de vermogensbeheerder of bank een all-in-tarief biedt aan haar cliënt van 1%. Als cliënt verwacht je dat alle fee´s in deze 1% verwerkt zitten.

Niets is minder waar.

Vervolgens blijkt de vermogensbeheerder gebruik te maken van beleggingsfondsen en ETF’s (trackers) in de portefeuille. Deze tarieven worden niet meegenomen in het all-in-tarief omdat deze worden verwerkt in de koers van het fonds.

verschillende kosten in beleggingsfondsen bij vermogensbeheer

 

Dit betekent dat er voor cliënt naast de all-in-fee van 1% nog een kostenpost verwerkt zit in de vorm van een Total Expense Ratio (TER). Deze zijn afhankelijk van het geselecteerde fonds en liggen al snel tussen de 0,4% tot 2,5%.

In dit voorbeeld komt cliënt een stuk meer bedrogen uit dan dat hij in eerste instantie had verwacht. Het totale percentage ligt achteraf een stuk hoger dan de all-in-fee van 1%.

Om dit te voorkomen kunt u de tarieven het beste aan de hand van een Total Cost of Ownership (TCO) berekenen om een goed totaalbeeld te krijgen.

Vervolgens is het verstandig om te onderzoeken of deze kosten vermogensbeheer marktconform zijn. Welke kosten bij vermogensbeheer marktconform zijn leggen we later in dit artikel uit.

Vergelijk meerdere vermogensbeheerders waaronder Alex op belangrijke aspecten zoals rendement, risico en kosten.

3. Helft kent de tarieven van hun vermogensbeheerder niet!

Uit onze ervaring en recent onderzoek van de consumentenmonitor en de AFM naar kosten bij vermogensbeheerders blijkt dat het zowel voor particulieren als voor professionele beleggers een lastige klus is.

veel beleggers kennen de kosten bij vermogensbeheer niet

Volgens het onderzoek blijkt dat slechts de helft van de ondervraagde beleggers op dit moment denkt te weten hoe hoog de vergoeding is die men gemiddeld per jaar betaalt.

62% van de beleggers met een vermogensbeheerder in de arm schijnt niet op de hoogte te zijn van de jaarlijkse kosten.

4. Gemiddelde tarieven vermogensbeheer

Zoals al eerder genoemd liggen de gemiddelde beheervergoedingen bij vermogensbeheer op jaarbasis nogal uiteen. U heeft inmiddels ook kunnen waarnemen welk effect kosten hebben op het netto eindresultaat over een periode van bijvoorbeeld 10 jaar bij een effecten portefeuille.

Hoe beter het zicht op de kosten en hoe lager deze zijn, des te meer rendement blijft er voor u over bij uw vermogensbeheerder.

De gemiddelde beheervergoedingen verschillen op jaarbasis vanwege de hoogte in directe en indirecte kosten zoals bijvoorbeeld transacties (aan en verkopen). Dit is afhankelijk van de vermogensbeheer tarieven die u betaalt.

Als er veel transacties worden gedaan dan kunnen de kosten hoger uitvallen.

Laat uw vermogensbeheerder of bank daarom een schatting maken van de gemiddelde kosten bij vermogensbeheer op jaarbasis over de afgelopen drie tot vijf jaar. Dit geeft u een goede indicatie van de gemiddelde te verwachten kosten en zo komt u niet voor verrassingen te staan.

5. Wat zijn marktconforme kosten?

Marktconforme kosten bij vergelijken vermogensbeheer liggen wat ons betreft voor elk vermogen onder de twee procent. Het percentage is uiteindelijk wel afhankelijk van het vermogen. Hoe groter het vermogen des te lager de totale kosten (TCO) zullen zijn.

Mocht een vermogensbeheerder of bank boven de twee procent aan totale kosten uitkomen dan is het zinvol om te onderzoeken of de partij door het berekenen van deze extra vergoeding ook eenzelfde of beter rendement voor u behaalt dan de rest.

Vermogende particulieren met een vermogen boven een miljoen euro kunnen bij sommige vermogensbeheerders en banken onder de 1% uit komen.

Kwaliteit heeft zijn prijs en een lage kostenstructuur wil niet per se zeggen dat u bij de juiste vermogensbeheerder bent beland. Echter, er zijn wel grenzen. Wat ons betreft liggen deze grenzen, afhankelijk van het belegd vermogen, tussen de 0,4 en 1,2%.

 

maximale totale kosten bij vermogensbeheer

6. De AFM en hun onderzoek op tarifering

Uit onderzoek van de AFM waar vermogensbeheerders en banken zijn doorgelicht blijken nog vele partijen boven de twee procent aan kosten uit te komen.

De eerste prioriteit van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is om transparantie in de kostenstructuur bij vermogensbeheer te krijgen.

Daarom wil de AFM ervoor zorgen dat de TCO wordt opgenomen in de nieuwe regelgeving van de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID).

Dit maakt een goede vergelijking op jaarbasis voor iedereen toegankelijk.

7. Vermogensbeheerkosten aftrekbaar

Als er zakelijk belegd wordt middels een BV dan zijn de kosten voor de dienst vermogensbeheer aftrekbaar en ook de BTW kan weer verrekend worden.

De ingehouden dividendbelasting binnen beleggingsfondsen kunt u overigens ook weer verrekenen bij uw belastingaangifte.

Dit kan de kosten op jaarbasis iets drukken.

8. Overzicht kosten vermogensbeheer

Door een duidelijk overzicht te maken van alle vergoedingen die uw vermogensbeheerder in rekening brengt kunt u bepalen of u niet teveel betaalt voor de diensten. Zeker in een vergelijking tussen verschillende beheerders zal u opvallen dat de beheerfee´s aardig uiteen kunnen liggen.

 

overzicht kosten vermogensbeheer

U hoeft niet per definitie op zoek te gaan naar vermogensbeheer met de laagste kosten. Echter hopelijk wordt duidelijk na dit artikel gelezen te hebben waarom het verstandig is om een vermogensbeheerder met lage kosten mee te nemen in uw vergelijking.

9. Kosten vermogensbeheer 2014, 2015 en 2016

Vanwege de veranderde wet en regelgeving met betrekking tot het provisieverbod voor beleggingsdienstverlening in 2014 verandert er een hoop.

Het provisieverbod is ingevoerd om meer transparantie en minder perverse prikkels binnen de financiële dienstverlening te krijgen. Het provisieverbod verandert en versimpelt de geldstromen tussen belegger, aanbieder en beleggingsdienstverlener.

In 2014 zien we grote veranderingen plaatsvinden die betrekking hebben op de vergoedingen van banken en vermogensbeheerders. Partijen die in het verleden achter de rug van een cliënt om geld verdiend hebben moeten dit nu inzichtelijk maken.

Dit heeft grote consequenties voor de vermogensbeheer markt.

Overall worden de kosten per vermogensbeheerder lager maar zien we hier en daar ook weer nieuwe trucs ontstaan.

Grootbanken gaan bijvoorbeeld meer eigen producten leveren waardoor ze in hun eigen product toch nog geld kunnen verdienen.

Mocht u begeleid willen worden in het doolhof van vermogensbeheer en een goede vergelijking maken, vult u dan de vermogensbeheerscan in.