lijfrente-banksparen-of-verzekeren

Sinds het in werking treden van de Wet Banksparen kun je naast het verzekeren van je lijfrente sinds 1 januari 2008 ook banksparen. Echter, alleen de aanbieders die in het bezit zijn van de
juiste vergunning mogen deze lijfrente oplossingen aanbieden.

Wanneer ga je banksparen?

Bij banksparen betaal je geen vermogensrendementsheffing over het opgebouwde vermogen. De inleg is bovendien aftrekbaar van de belasting, als die valt binnen de jaarruimte of reserveringsruimte.

Je moet in ruil voor de belastingaftrek wel belasting betalen op het moment van de periodieke uitkeringen. Soms pakt dit voordeliger uit maar dit hangt van het belastingtarief af waar je in valt op het moment dat je de opgebouwde bedrag gaat laten uitkeren.

Bij banksparen ga je volledig voor zekerheid en je wil een zo laag mogelijk risico lopen.

Houd er wel rekening mee dat door de inflatie en de historisch lage spaarrente (in 2016) je bij een bankspaarrekening eerder achteruit spaart dan vooruit. Het levert je aan rendement momenteel niet zoveel op. Dus wees je hiervan bewust. 

De mogelijkheden bij banksparen om het opgebouwde bedrag in de polis eerder op te nemen zijn beperkt en er hangt vaak een kostenplaatje aan. Dit geldt trouwens ook voor een lijfrenteverzekering.

Bij de keuze van de soort aanbieder bij banksparen spelen de onderstaande zaken een belangrijke rol:

  • Bij wie krijg je de hoogste rente?
  • Wat gebeurt er met je kapitaal als de aanbieder failliet gaat?
  • Wat gebeurt er met je kapitaal als je komt te overlijden?

Wanneer ga je verzekeren?

Bij een lijfrenteverzekering betaal je eveneens geen vermogensrendementsheffing over het opgebouwde kapitaal. Natuurlijk wel over de premie als je gaat uitkeren. Je hebt dus fiscaal voordeel.

Daarnaast kun je:

  • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekeren is mogelijk;
  • Levenslang uitkeren mogelijk.

De mogelijke nadelen van een lijfrenteverzekering is dat de kosten vaak hoger zijn dan bij banksparen. Dit zal onder aan de streep een drukkend effect hebben op het rendement van je kapitaal.

Daarnaast kun je niet:

  • Verzekeraars kennen geen garantieregeling, zoals het depositogarantiestelsel;
  • Geld is niet meer vrij beschikbaar.

Schematisch overzicht van verzekeren versus banksparen:

OmschrijvingVerzekeringenBanksparen
Looptijd van het productTijdelijk en levenslange duur is mogelijkAlleen tijdelijk. Levenslang is gelijk aan 20 jaar of langer
Minimale uitkeringsduurAfhankelijk van de leeftijd (minimaal 1 jaar)Minimale duur bedraagt 5 jaar
Bij faillissement aanbiederOpgebouwde vermogen kwijtVermogen valt buiten het faillissement
Blijven verschillende fiscale regimes behouden? (nieuw en oud regime)JaNee, alles wordt het nieuwe regime
Wat gebeurt er met mijn kapitaal bij overlijden?Naar de begunstigde op de polis, anders gaat het naar de verzekeraar. Oplossing is om te kiezen voor een aanvullende contraverzekeringUitkeringen blijven bestaan en komen toe aan de erfgenamen

Tip: Als je het risico wil afdekken dat bij overlijden het kapitaal van de lijfrenteverzekering aan de verzekeraar komt te vervallen? Dan kun je een lijfrenteverzekering afsluiten op twee levens of een contraverzekering nemen op bijvoorbeeld je kinderen.