mogelijkheden-met-een-oud-regime-lijfrente-polis

De lijfrentepolis valt onder het oude regime als:

  • De lijfrenteverzekering is vóór 16 oktober 1990 afgesloten waarvoor er altijd premie is betaald;
  • De lijfrenteverzekering is vóór 1 januari 1992 afgesloten en er is vóór die datum één keer een initiële storting gedaan in de vorm van een koopsom. De lijfrente wordt volgens de oude belastingregels belast;
  • Na deze bovengenoemde data mag er geen aanvullende premie met de verzekeraar zijn afgesproken en er mogen geen extra premies zijn betaald.

Wij krijgen regelmatig de vraag welke mogelijkheden er zijn met een oud regime polis. De mogelijkheden van een oud regime lijfrentepolis hebben we daarom voor je uiteengezet:

  1. De uitkering mag je in een keer ontvangen en afkoop is ook mogelijk;
  2. De lijfrente mag je aan jezelf uitkeren in termijnen;
  3. De waarde van de lijfrente polis mag je schenken;
  4. De maandelijkse uitkeringen mag je schenken;
  5. De lijfrente kun je uitstellen tot latere leeftijd;
  6. De polis mag je voortzetten in een bancair product of verzekering.

1. De uitkering in één keer ontvangen of afkopen

De verzekeraar mag de koopsom uit een oud regime lijfrente in één keer aan je uitkeren. Je betaalt dan in één jaar alle belasting over de lijfrentepolis die je volledig laat uitkeren. Het belastingpercentage is afhankelijk van de belastingschijf waarin je valt maar kan dus oplopen tot 52%.

De waarde van de polis is daarna vrij beschikbaar. Als je het bedrag dat is uitgekeerd vervolgens op een spaarrekening stort of je gaat ermee beleggen, dan valt het vermogen in box 3. Hierdoor betaal je na de vrijstelling 1,2% aan vermogensrendementsheffing. De vermogensrendementsheffing in 2017 gaat veranderen.

2. De lijfrente uitkeren in termijnen

Je kunt op elk ogenblik een uitkering doen aan jezelf en de looptijd hiervan kun je zelf bepalen. Voor de leeftijd van 65 jaar kan dit alleen via een verzekering en geldt dat er een minimale looptijd moet zijn. Hoe ouder je bent, des te korter de looptijd mag zijn.

De looptijd is afhankelijk van je leeftijd en eventueel de leeftijd van een tweede verzekerde (als die er is). Bij de meeste verzekeraars moet je minimaal 60 jaar zijn met een minimale looptijd van een jaar. Als je de oud regime polis wilt laten uitkeren na 65 jaar kan dit door een bankspaarproduct aan te schaffen.

3. De waarde van de polis schenken

De waarde van een oud regime polis kun je schenken aan een willekeurig iemand.  Op het moment dat je de waarde van de lijfrentepolis wilt schenken, dan dien je voor de einddatum van de polis een begunstigde aan te wijzen. De begunstigde zal over de schenking wel schenkingsbelasting betalen.

De waarde van de schenking mag voor de berekening van de schenkbelasting met 30% gekort worden. Er moet over 70% van het geschonken lijfrente kapitaal schenkingsbelasting worden betaald door de begunstigde die de schenking ontvangt.

4. De maandelijkse uitkeringen schenken

Het is mogelijk om ervoor te kiezen om maandelijkse uitkeringen uit je lijfrentepolis te ontvangen. Maar je kunt ook iemand anders als begunstigde opgeven. In de praktijk komt het nog wel eens voor dat de eigenaar van de polis een maandelijkse uitkering schenkt aan een studerend kind. De studerende kind moet de belasting over de uitkering betalen.

Hiermee kan dan belasting bespaard worden omdat het studerende kind doorgaans in een lagere belastingschaal zit. De voorwaarde hiervoor is dat het kind wel ouder is dan 18 jaar.

Als het kind jonger dan 18 jaar is, dan zal de uitkering belast worden bij de ouders. Ook mag de uitkering niet ‘onherroepelijk aanvaard’ worden. Anders is er namelijk sprake van schenkingsbelasting.

Het schenken van de maandelijkse uitkeringen (aan bijvoorbeeld studerende kinderen) kan alleen via een verzekering. We noemen dit een direct ingaande lijfrente. Nadeel van
een deze verzekering is dat er weinig rendement mee kan worden gemaakt en er kans is op verlies van het vermogen bij overlijden.

5. De uitkering uitstellen tot latere leeftijd

Je kunt een oud regime polis uitstellen zolang je wil omdat er fiscaal gezien geen einddatum is. In de praktijk kunnen verzekeraars de lijfrentepolis uitstellen tot maximale leeftijd van 75 jaar. Op het moment dat je de polis uitstelt bij de verzekeraar, dan blijft het een oud regime polis.

6. De polis mag je voortzetten in een bancair product of verzekering

Zodra je een bankspaarrekening product wil aankopen met de waarde van je polis dan verliest de polis zijn oud regime status. Het maakt dus niet uit of je kiest voor een opbouw bankspaarrekening waarmee je nog een aantal jaren door spaart of een bankspaarproduct die in bepaalde termijnen een uitkering doet.

Als de voordelen van de mogelijkheden van een oud regime polis niet interessant zijn, dan hoeft dit natuurlijk geen probleem te zijn. Je verliest aan flexibiliteit van de polis, maar je kunt dan wel gaan banksparen.

Banksparen levert tegenwoordig meer op dan een verzekering vanwege lagere kosten. Dit komt omdat je geen verzekering hebt voor het verlies van je vermogen bij overlijden van de polishouder.

Voor banksparen geldt het deposito garantiestelsel van de DNB, waardoor je bij faillissement van de bank beschermd bent tot een bedrag van € 100.000,-.