,

Pensioen in Eigen Beheer wordt in 2017 afgeschaft, Wat Nu?

pensioen-in-eigen-beheer-2017-dga-wetsverandering-oplossing-verandering-korting-afkoop

In de 10e aflevering van de VUVB podcast gaan we in gesprek met Paul van Heekeren van Optimix Vermogensbeheer. Het gesprek gaat over: Pensioen in Eigen Beheer wordt in 2017 afgeschaft, wat nu en wat zijn de mogelijke gevolgen van deze verandering? Wat heeft het wetsvoorstel DGA-pensioen in eigen beheer voor consequenties?

Luister wat er allemaal gaat veranderen in de nieuwe situatie.

Kom erachter wat belangrijk is om een goed rendement te behalen op je vermogen en doe de vermogensbeheerscan.

In deze aflevering leer je:

 • Pensioen in Eigen Beheer wordt in 2017 afgeschaft, wat nu?
 • Uitleg Pensioen in eigen Beheer oude regelgeving van voor 2017;
 • Moet je het ‘DGA’ Pensioen in eigen beheer in 2017 afkopen en wat zijn de veranderingen?
 • Hoe zet je het Pensioen in eigen beheer afkopen, omzetten of voortzetten?
 • Kun je het Pensioen in eigen beheer in 2017 behouden?
 • Krijg een aantal tips over het nieuwe wetsvoorstel voor DGA’s met betrekking tot hun pensioen;
 • De Oudedagsverplichting en de nieuwe wetsregeling 2017;
 • Wat is Pensioen in eigen beheer en de fiscale en commerciële waardering?
 • Kun je ook het vermogen onderbrengen bij een verzekeraar?
 • Waarom je rekening moet houden met nabestaandenpensioen als je geen Pensioen in eigen beheer hebt;
 • De rekenrente van Pensioen in Eigen beheer in 2017;
 • DGA pensioen in eigen beheer: wel of niet afkopen?

Genoemde links in deze aflevering:

Transcript VUVB podcastshow aflevering nummer 10: Pensioen in Eigen Beheer Wordt in 2017 Afgeschaft, Wat Nu?

Dit is de vuvb podcastshow met Maurice Flinterman aflevering nummer 10.

Welkom bij de VUVB podcastshow, waarin je luistert naar experts die je voorzien van de beste informatie, tips en tricks om het rendement op je vermogen te optimaliseren.

Vandaag bij ons in de podcast: Paul van Heekeren. Paul is als managing partner van Optimix Vermogensbeheer onder andere verantwoordelijk voor de ontwikkeling van vernieuwende vermogensbeheeroplossingen, en voor het relatiebeheer van een groot aantal High Networth Individuals en goededoeleninstellingen. Naast zijn werk bij Optimix is Paul betrokken bij Stichting Vermeer, 14, Stichting Emma at Work en het Utrechts Landschap.

Maurice:

Goedemorgen Paul!

Paul:

Maurice, goedemorgen.

Maurice:

Leuk dat je meedoet met onze podcast. Vandaag gaan wij het natuurlijk hebben over Pensioen in Eigen Beheer. In 2017 wordt dat afgeschaft. Er gaat in ieder geval een hoop veranderen. En de vraag die bij heel veel mensen opkomt, is: Wat nu? Staatssecretaris Wiebes van Financiën wil Pensioenen in Eigen Beheer binnenkort gaan afschaffen, en DGA’s zullen op korte termijn moeten beslissen wat zij met hun pensioen gaan doen. Kun jij voor de mensen die niet op de hoogte zijn eerst even uitleggen wat de huidige regelgeving is?

Paul:

De huidige regelgeving is eigenlijk vrij populair. Dat komt omdat daar in het verleden toch behoorlijk veel aandacht aan gegeven is. Het idee achter Pensioen in Eigen Beheer is dat ondernemers in hun eigen BV een reservering konden aanleggen, om daar op termijn hun pensioen mee te kunnen betalen. De reserveringen waren aftrekbaar, dus die kon je tegen een hoog tarief aftrekken, en uiteindelijk was het idee daarachter dat je later in een lagere belastingschijf zou zitten op het moment dat die pensioenen uitgekeerd zouden worden, en dat je op die manier een voordeel zou kunnen halen om het pensioen in een lager tarief te kunnen ontvangen.

Een ander idee daarbij was dat je als ondernemer dat geld toch min-of-meer op de balans van je eigen onderneming kon houden, en je daar natuurlijk flexibel mee kon zijn: Je kon je eigen beleggingskeuzes maken. Dat gaf de ondernemer toch wat ruimte in zijn financiën. Wat er in de afgelopen jaren gebeurd is, is dat de rente hard naar beneden is gekomen. De tijd dat dit heel populair was, praat je over rentetarieven van vier a drie procent. Tegenwoordig zijn die tarieven natuurlijk lager. Dan moet je denken aan ongeveer nul procent. En het aardige is dat al die ondernemers hebben natuurlijk de afgelopen jaren veel gehoord over wat de pensioenfondsmanagers nu aan het doen zijn, die zijn hun pensioenen aan het versoberen, en dat komt doordat de rente momenteel zo laag is, en als je een vermogen moet opbouwen met relatief weinig risico, op het moment dat die rente nagenoeg nul is, dan kun je natuurlijk weinig kapitaal opbouwen.

Maar wat heel veel ondernemers zijn vergeten, is dat zijzelf, met hun eigen BV, ook een soort mini-pensioenmaatschappijtje geworden zijn. Vaak niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de partner, en dat betekent dat ook die BV, die moet strakjes gewoon aan zijn verplichtingen kunnen voldoen. En al die ondernemers die hebben altijd heel braaf hun pensioenreserve aangelegd door die reserve ieder jaar met vier procent op te renten, dat was de rente waarvan de overheid, de fiscus, toen zij: Nou, wij verwachten dat jij dit rendement kunt maken, die vier procent. En daarop baseren wij eigenlijk de pensioenafspraken die je met jezelf indertijd hebt afgesproken. Dat is niet zomaar een afspraak – dat denken ook veel ondernemers: Tja, het is een afspraak die ik met mijzelf heb gemaakt, die kan ik ook wel weer veranderen in de loop der tijd.

Nou, dat kan dus niet. Die afspraak is hard, die staat in een pensioenbrief. Daar staat gewoon keihard het jaarlijks bedrag vermeld. Vaak ook nog gecorrigeerd voor inflatie. Wat de ondernemer straks aan zichzelf, en aan zijn partner, aan pensioen moet gaan uitkeren. Nou, het kan natuurlijk niet zo zijn dat je de afgelopen jaren eigenlijk bestookt wordt met nieuwsberichten dat allerlei pensioeninstellingen hun pensioenen moeten versoberen, omdat ze eigenlijk niet voldoende vermogen hebben, en dat daardoor die ondernemer gewoon buiten schot blijft, met zijn eigen pensioenmaatschappijtje.

Wat er gebeurt, is dat uiteindelijk de fiscus, en die zijn daar een jaar of twee, drie geleden mee begonnen, die zijn wat strenger gaan kijken van hebben die pensioen-BV’s eigenlijk voldoende vermogen op de balans staan om strakjes die pensioenen te kunnen uitkeren? En dat hebben ze niet gedaan met die fiscale reserve, van vier procent, waarmee ze dat pensoen oprenten. Ze hebben gekeken van: Stel nou voor dat die ondernemer vandaag de dag naar een verzekeraar zou gaan en dat vermogen zou inbrengen, wat zou hij dan moeten inleggen om dat pensioen, wat hij zichzelf beloofd heeft, om dat te kunnen laten uitkeren? Ja, die rente is natuurlijk veel lager!

Die zogenaamde commerciële rente is twee procent, en dat is eigenlijk nog heel hoog, want dat is nog het tarief van bijna twee jaar geleden, feitelijk zou die natuurlijk nog lager moeten zijn, maar als je jouw vermogen tegen twee procent netto contant gaat maken, dan heb je een enorm vermogen nodig om jouzelf dat pensioen te kunnen uitkeren, wat ook hard in je pensioenbrief staat, en zo is dat eigenlijk met iedere afspraak tussen privé en BV, geldt dat dit eigenlijk een zakelijke overeenkomst is, en die wordt ook zakelijk bekeken, en dat betekent dus dat die ondernemer een veel grotere reserve moet aanleggen binnen zijn BV om dat pensioen straks te kunnen uitkeren.

Meer dan tachtig procent van de ondernemers, en ik denk ook van jouw luisteraars, heeft dat niet – die hebben eigenlijk onvoldoende vermogen in die BV zitten, en dan gaat de fiscus uiteindelijk kijken van: Hoe is dat zo gekomen? Dat kan natuurlijk zijn doordat er bijvoorbeeld dividenden uit de BV gehaald zijn in het verleden. De meeste ondernemers kennen dat wel: Die lenen als het ware geld van de BV en die corrigeren dat een aantal jaren later door een dividend uit te keren van BV naar privé. Eigenlijk wat je dan aan het doen bent, is dat je als bestuurder van een privépensioenvennootschap een dividend staat uit te keren, terwijl de ondernemer te weinig dekking heeft om straks de pensioenen aan, in dit geval, jezelf en waarschijnlijk je partner uit te keren. Nou, het probleem daarvan is, is dat eerder daar een aftrek op is gegeven, en als er nu een tekort zou ontstaan dan zou de fiscus eigenlijk achter het net vissen, want die pensioen-BV zou dan heel snel failliet gaan – betekent dat het pensioen ook niet meer langs het loonbelastingspoortje komt.

Dat wil de fiscus natuurlijk niet, dus die hebben op een gegeven moment gedreigd met een zogenaamde revisieheffing, dat wil zeggen dat iedereen die ten onrechte geld uit zijn BV gehaald heeft, bijvoorbeeld als een dividenduitkering, waardoor hij een tekort krijgt op zijn balans, om zichzelf straks dat pensioen uit te keren, die zou in aanmerking komen voor een zogenaamde revisieheffing van zeventig procent. Dus een behoorlijke zware korting die dan als een soort boete boven de markt hangt. Dat heeft eigenlijk de hele zaak bevroren, want ondernemers konden op dat moment eigenlijk geen dividenden meer uitkeren, heel veel van deze ondernemers hadden ook gewoon een tekort op hun balans, die dreigden zelfs met een negatief eigen vermogen te komen zitten, en er zijn steeds meer eigen ondernemers gekomen de laatste jaren hier in Nederland.

Dat betekent dat je natuurlijk een hele grote groep buiten spel zet, en dat was voor de nieuwe staatssecretaris de aanleiding om hier maatregelen op te nemen. Dat is zo’n beetje de aanleiding van hoe het ontstaan is. Het is eigenlijk meer ontstaan als een flexibel fiscaal middel om je eigen pensioen op te kunnen bouwen, maar door die lage rente is eigenlijk iedereen in een soort situatie gezogen waarmee zijn vermogen beklemd is geworden, en dat gaf echt wel aanleiding om wat aanpassingen te gaan doen. Dus die zijn er nu gekomen.

Maurice:

Dus die aanpassingen hebben ze gedaan, inderdaad. En dat is nu gelijk de aansluitende vraag: Kun je ook in het kort uitleggen wat dit dan precies inhoudt? Wat verandert er dan? Wat gaat er precies veranderen voor die ondernemers die hun Pensioen in Eigen Beheer hebben opgebouwd, vanaf 2017?

Paul:

Ik vrees dat het niet kort kan, dus ik zou zeggen: Blijf vooral even luisteren! Wat er gebeurt, is eigenlijk: Mensen krijgen straks min-of-meer vier keuzes. De eerste keuze is je doet helemaal niets, en het Pensioen in Eigen Beheer blijft gewoon Pensioen in Eigen Beheer. Het tweede is dat er een mogelijkheid wordt geboden om je pensioen af te kopen. De derde mogelijkheid is – dat is namelijk niet voor iedereen geschikt – dan zou je pensioenafspraak kunnen worden omgezet in een zogenaamde oudedagsverplichting. En de vierde mogelijkheid is de mogelijk die mensen eigenlijk in het begin ook al hadden, dus om je vermogen gewoon onder te brengen bij een verzekeraar.

Nou, om alle vier even aan te stippen: Kijk, het nadeel van het houden van Pensioen in Eigen Beheer, zoals ik eigenlijk net al gezegd heb, is een hele grote beklemming op het vermogen van die pensioen-BV. De meeste van die vermogens zijn negatief. En dat betekent dus, want ik denk niet dat iedereen zich dat heel goed realiseert, maar dat betekent eigenlijk dat je tot aan die pensioenuitkering gewoon niet meer aan het vermogen kan komen, en dat vermogen dat je na je pensioenuitkering krijgt, is gewoon het bedrag wat genoemd staat in de pensioenbrief.

Ja, dat zijn vaak bedragen van waarvan ondernemers nu zich niet realiseren dat ze daarmee hun financiële huishouding op orde kunnen houden. Want vaak zie je toch veel meer vermogen tussen BV en privé heen en weer schuiven. Dus het nietsdoen, dat is eigenlijk straks alleen maar weggelegd voor mensen die dermate veel vermogen in hun BV hebben zitten, die dus makkelijk aan die pensioenaanspraak kunnen voldoen en waarvoor het ook niet uitmaakt of dat vermogen nu wel of niet beklemd is, die dus heel erg veel andere vermogensbestanddelen hebben, en daarnaast die ook strakjes ook nog eens een keer praktisch gezien een nulinkomen hebben, waardoor zij met die pensioenaanspraak in een lage belastingschijf terechtkomen.

Dus eigenlijk de enige groep waarvan je nu heel snel al zou kunnen zeggen dat het handig is om dat Pensioen in Eigen Beheer voort te blijven zetten. Nou, de aardigheid is dat je straks aan de belastingdienst kenbaar moet maken wat je wilt. Dus je moet heel duidelijk aangeven van wat straks de keus voor die verschillende mogelijkheden is.

Maurice:

En wat voor een termijn is er dan?

Paul:

Nou, de termijn is al snel. Want wat je al zegt: Volgend jaar gaat het al in, dus in 2017 valt er al iets te kiezen. En dat is ook heel relevant, omdat deze staatssecretaris er juist voor gekozen heeft om de snelle beslisser echt te belonen. Want wat gaat er gebeuren? Je kunt, en dat is de tweede mogelijkheid, je kunt je pensioen afkopen, en afkopen, dat betekent echt dat alle verplichtingen verdwijnen. Je kan in die zin dan ook wel zeggen dat je pensioenbrief met de harde data en de harde getallen die daar genoemd worden, die gaat van tafel af.

Nou, hoe werkt dat?

In de eerste plaats krijg je eigenlijk de mogelijkheid om geruisloos jouw pensioenreserve van de commerciële waardering te laten afstempelen naar de fiscale waardering, en dat betekent dus dat die hele hoge reservering die is aangelegd tegen dat tarief van twee procent, en die is zo hoog omdat je natuurlijk netto contant gemaakt tegen twee procent per jaar je vermogen naar je pensioendoelstellingen wilt ophogen, dat is natuurlijk veel hoger dan de fiscale waardering van vier procent.

Je kunt je voorstellen: Wanneer je jaar op jaar vier procent maakt, heb je nu minder vermogen nodig om straks aan je pensioendoelstelling te voldoen. Dat is eigenlijk het eerste voordeel wat je al krijgt door te kiezen voor de mogelijkheid om het pensioen af te kopen. Je bent van die hele hoge beklemming van dat commerciële vermogen af, en je maakt een stap naar beneden, naar lager vermogen, wat dus tegen vier procent opgerent wordt.

Vervolgens wordt dat bedrag gepakt – laten wij even zeggen dat dat 100 is – dan krijg je de mogelijkheid om dat in één keer naar jouw privévermogen over te hevelen. Daar moet wel loonbelasting over betaald worden, maar de aardigheid is, en dat is het voordeel, is dat je op 34,5 procent van dat bedrag – dus stel: We praten over 100, dus in dit geval dus over 34,5 – heb je de mogelijkheid, of krijg je eigenlijk een soort korting, want op dit deel van het vermogen wordt nul procent loonheffing in rekening gebracht, en dat betekent eigenlijk als je hem doorrekent, dat je in dit geval, als je in de hoogste inkomstenschijf zit, en dat gaat natuurlijk gebeuren, want je gaat in één keer dit vermogen naar privé halen, wat als inkomen wordt gezien, en dan betaal je daar 52 procent inkomstenbelasting over.

Nou, vanwege die korting op 34,5 procent van het hele vermogen, wordt jouw netto heffing dan 34,1 procent. Dat is dus een stuk lager, dan wanneer je straks, als je dat pensioen laat uitkeren en je zit in de hoogste schijf, wanneer je dat tegen 52 procent laat binnenkomen. Daar zit natuurlijk een klein addertje onder het gras: Je moet wel rekening houden dat je op het moment dat dat vermogen naar privé gaat – nou, je voelt ‘em al aankomen – dan ga je de zogenaamde vermogensrendementsheffing betalen, dus als je dit doet, een kleine tip voor de luisteraars, zorg dan dat je dit in ieder geval na de eerste van het jaar doet, op twee januari, want dan is jouw vermogensgrondslag – dat pikt toch een voordeel mee.

Maar dat betekent dat je samen met die 1,65 procent vermogensrendementsheffing, ervan uitgaand dat dat vermogen meer dan een miljoen is, kom je uit op een belastingdruk van 35,75 procent. Nog altijd een stuk voordeliger dan die 52 procent. Ik zei al: De snelle beslisser in 2017, die wordt bevoordeeld, want die korting van 34,5 procent op dat belastbare vermogen gaat er heel rap vanaf, in 2018 is dat 25 procent en in 2019 is dat 19,5 procent en daarna is die korting vervallen.

Maurice:

Dus daarom dwingen ze je eigenlijk om op korte termijn ook echt een beslissing te maken met je Pensioen in Eigen Beheer.

Paul:

Ja! Maar, zoals alles, is dit wel maatwerk. Want, ik zei al, op het moment dat het om een substantieel vermogen gaat, waarbij mensen uiteindelijk toch in de hoogste inkomensbelastingschijf terecht gaan komen, in die 52 procent, dan is dat sommetje natuurlijk makkelijk te maken. Dan lijkt het gewoon voordelig om in één keer af te rekenen.

Nou, voor twee groepen is dat niet weggelegd. De eerste groep, dat zijn de mensen die zelfs op basis van die vier procent fiscale waardering niet voldoende vermogen in die BV hebben om uiteindelijk die uitkering te kunnen doen. Want een hoop mensen die zien wel op een balans een pot staan, een fiscale pensioenreserve staan, maar je moet dat geld ook wel echt hebben, aan de andere kant, op je balans! En er zijn nog heel veel mensen die dit niet hebben en die gewoon een tekort op hun balans hebben die die afkoop dus niet kunnen doen. Nou, voor die groep is er ook een oplossing bedacht, en dat zou je zelf op je BV je pensioenafspraak kunnen laten omzetten in een zogenaamde oudedagsverplichting.

Dus er is, zoals ik zei, een tweede mogelijkheid om voor te kiezen, en dat is de zogenaamde oudedagsverplichting.

Die oudedagsverplichting is feitelijk voor twee groepen interessant: In de eerste plaats voor de mensen die onvoldoende vermogen in hun BV hebben zitten om dat pensioen af te kopen, en helaas geldt dat nog altijd voor de grootste groep, en, daar kom ik zo even op terug, een groep waarvan je zou kunnen zeggen dat dat fiscaal gezien misschien toch aantrekkelijker is om niet dat pensioen af te kopen, maar om het om te zetten op de oudedagsverplichting, die overigens gewoon in de BV blijft zitten.

Nou, wat doet die oudedagsverplichting?

Daar gebeurt eigenlijk hetzelfde mee als de afkoop van het pensioen. Die hele dure commerciële waardering die wordt geruisloos afgestempeld en die zakt door naar die wat goedkopere fiscale waardering. Nou, dat betekent dat die fiscale waardering – dat bedrag dat ooit rekening hield met jaarlijks vier procent op rente en dan voldoende vermogen moest hebben om jouw pensioenafspraak te kunnen afdekken – dat wordt als basis gebruikt voor deze nieuwe oudedagsverplichting.

Wat gebeurt er?

Die basis wordt jaarlijks opgerent met een bepaald percentage. Nou, dan merk je dat deze podcast hartstikke actueel is, want we praten momenteel de dag na Prinsjesdag, en dan is dat percentage nog niet bekend. Er wordt eigenlijk over twee percentages gesproken. Dat kan het zogenaamde U-rendement zijn, daarmee wordt jaarlijks dat pensioenbedrag opgerent met nul procent.

Dat is natuurlijk vrij makkelijk rekenen wat er dan gebeurt in de komende twintig jaar, of er wordt gebruik gemaakt van dat oprentingspercentage van twee procent, wat ik al eerder noemde, wat ook geldt voor die commerciële pensioenreserve.

Nou, dat betekent dus dat je de komende jaren dat rendement – nul of twee procent – moet maken om op het moment dat je je pensioen moet gaan uitkeren, en dat gebeurt op de AOW-leeftijd, en dat moet uitgekeerd worden in twintig partjes, dus op de AOW-leeftijd wordt gekeken naar: Er zit X in de pot en dat wordt over twintig blokken uitgesmeerd, en op dat moment betaal je loonheffing, loonbelasting over die uitkeringen. En dat is nog altijd het oude idee van een inkomensaanvulling vanuit de BV die je aan jezelf geeft.

Nou zei ik al dat het ook wel aantrekkelijk kan zijn voor mensen die weldegelijk dat pensioen kunnen afkopen en al meteen dat vermogen naar privé kunnen laten doorzakken, want niet iedereen hoeft zo’n hoog pensioen met zichzelf te hebben afgesproken dat je in de hoogste inkomstenbelastingschijf terecht bent gekomen. Er zijn ook heel veel voorbeelden van lagere pensioenen. Nou, dat zou wel eens kunnen betekenen dat je met jouw andere inkomsten, zoals AOW, op een loonheffingstarief zit wat onder die 35,75 zit, die ik eerder als voorbeeld gaf, wanneer iemand de vergelijking moet maken met 52 procent inkomstenbelasting. En op het moment dat je met een lagere loonbelasting te maken krijgt, dan kan het best aantrekkelijk zijn om dat vermogen weldegelijk in de BV te houden als een zogenaamde oudedagsverplichting, omdat wanneer je het afkoopt je in één keer dat hele bedrag naar privé haalt, en daardoor kom je ook in één keer in een hele hoge inkomstenbelastingsschaal terecht, terwijl als je het geleidelijk over die twintig jaar laat lopen, het best zou kunnen zijn dat je in een lager tarief komt en dan is het wel het voordeel om het erin te houden.

Dan blijft natuurlijk de vierde variant over, maar die heeft eigenlijk meer te maken met hoe ga je nu eigenlijk voor jezelf organiseren dat die reserve voor jou een inkomensaanvulling gaat geven op de oude dag?

Want de meeste ondernemers hebben natuurlijk niet voor niks dat Pensioen in Eigen Beheer indertijd opgestart. Ze hebben weldegelijk een inkomensaanvulling nodig op het moment dat ze stoppen met werken. En er wordt nu wel een hele leuke uitweg gecreëerd voor een aantal gevallen die eigenlijk onder de oude situatie klem waren komen te zitten, maar dat betekent niet dat de rente die je ineens zou kunnen maken op risicoloze beleggingen weer van nul naar vier procent gestegen is.

Mensen blijven natuurlijk het probleem houden dat ze dat vermogen wel op moeten bouwen om straks een goede aanvulling op het inkomen te kunnen geven. Nou, je kunt er natuurlijk voor kiezen om dat bij een verzekeraar onder te brengen. Nou, dat is in het geval van, wanneer je het pensioen natuurlijk afkoopt, is dat niet zo heel handig, omdat je dan dat vermogen als het ware weer richting een soort loonbelastingsfeer gaat brengen, maar het zou nog wel voor die zogenaamde oudedagsverplichting op de BV’s een uitkomst kunnen zijn.

Die mogelijkheid om dat vermogen in een verzekeringsconstructie onder te brengen, die is indertijd ook al niet door die ondernemer gekozen, en dat is waarschijnlijk omdat hij prioriteit wil houden, het voordeel is: Wanneer je in die oudedagsverplichting blijft zitten kun je zelf flexibel bepalen op welke manier je dat vermogen wilt gaan beleggen, hoe je het wilt gaan inzetten.

Het tweede is ook niet geheel onbelangrijk, dat is die verzekering heeft natuurlijk een probleem dat op het moment dat jij voor jouw pensioendatum overlijdt, is dat vermogen in een aantal gevallen gewoon weg, terwijl als dat zou gebeuren terwijl er sprake is van een financiële oudedagsverplichting in die BV, die gaat gewoon naar de erfgenamen over, en op dat moment houden ze nog een stuk van dat vermogen aan boord. Dus er zijn ook wel goede argumenten te bedenken waarom indertijd deze ondernemer niet had gekozen voor een verzekeringsconstructie, waarom hij dat nu ook niet zou doen, want eigenlijk staan die argumenten nog steeds onveranderd – gelden die nog steeds voor deze beslissing.

Maurice:

En Paul, als ik jou zo beluister, gaat deze regeling dus met name over of de ondernemer voldoende liquiditeit eigenlijk heeft in zijn bedrijf om het uberhaupt af te kunnen kopen, en daarbij is natuurlijk ook dat je flexibel blijft – is ook een hele belangrijke. Het is natuurlijk per individu anders, maar welke situatie zou jouw voorkeur hebben? Welke zou jij kiezen?

Paul:

Nou, ik denk, wanneer je uitgaat van echt een hoog pensioen, en je meteen al moet rekenen met het toptarief van de loonbelasting, dan lijkt op dit moment die afkoopregeling voor die groep absoluut wel aantrekkelijke, want dat is toch wel een flink fiscaal voordeel wat je kunt halen, en aan de andere kant, je bent vrij, om het zo maar te zeggen, dat vermogen haal je uit de beklemming, dat haal je naar privé toe, en op dat moment kun je eigenlijk op een normale manier over dat vermogen beschikken. Als het gaat om wat kleinere pensioenen, dan moet je even goed gaan rekenen, en daar zou ik ook iedereen bij adviseren om daar een belasting- of pensioenadviseur bij te halen, want dat wordt echt maatwerk.

Maurice:

Maar je zegt: De kleine bedragen?

Paul:

Kijk, je moet denken aan bedragen die er in ieder geval voor zorgen dat jij in een lagere inkomstenbelastingsschaal terecht komt. En kijk, de meeste mensen hebben vijfenzestig-, zeventig-, vijfenzeventig-, tachtigduizend euro pensioen dat ze aan zichzelf moeten uitkeren, samen met je AOW zit je dan al heel snel op die 52 procent, maar als het gaat om wat oudere pensioen-BV’s die misschien nog in de Guldens-tijd gestart zijn, waar dingen doorgerekend zijn, en je praat over twintig-, vijfentwintigduizend euro aan pensioen, ja, dan kom je echt niet aan die 52 procentsschaal, en dan kan het wel aantrekkelijk zijn om niet dat pensioen in één keer te laten uitkeren – weet je, daar zit een beetje de crux in Maurice – als je in één keer dat pensioen laat uitkeren, dan zit je waarschijnlijk al meteen in de hoogste inkomstenbelastingschaal.

Dat maakt voor iemand die toch al strakjes een hoog pensioen heeft niet zo heel veel uit of hij nu in één keer 52 procent moet afrekenen of strakjes zijn pensioenuitkeringen ook tegen 52 procent binnenkrijgt, maar iemand die een lager pensioen heeft, die zou dan nu benadeeld worden, want dan worden al die lage pensioenen als ware bij elkaar opgeteld, en die krijgt hij in één keer binnen, in één jaar, dus komt hij in het hoge tarief terecht, terwijl hij anders, als hij het in twintig blokjes had laten uitkeren, waarschijnlijk in een lagere schaal terechtgekomen was, en dan heb je wel een voordeel om dat in die BV te houden.

En dan zijn er misschien mensen die het misschien prettig vinden, gewoon vanuit de discipline, want die BV, die oudedagsverplichting die gaat jou straks echt voorrekenen wat jij per jaar klaar moet zetten om in die twintig jaar na jouw AOW-leeftijd uit te kunnen keren, dat geeft misschien ook een stukje rust erbij, en wat ik zei: Een stukje discipline.

Ik kan het mij voorstellen dat het voor een bepaalde groep mensen aantrekkelijker is om het in die oudedagsverplichting te houden, maar even, als je er heel snel doorheen loopt, dan zou je zeggen:Alle wat grotere pensioenen – dan moet je echt denken aan vijftig-, zestig-, zeventigduizend euro plus pensioenen, daar lijkt het gewoon aantrekkelijk voor om dat gewoon meteen af te kopen. De wat kleinere pensioenbedragen zouden wat dat betreft gewoon beter in die oudedagsverplichting kunnen blijven, dus daarvan zou ik kunnen zeggen: Laat dat dan in de BV zitten. En voor ongeveer 80 procent van de BV’s met Pensioen in Eigen Beheer, geldt overigens dat ze het vermogen niet hebben om dat pensioen af te kopen, die zullen sowieso in die oudedagsverplichting terecht gaan komen, en voor die mensen die inderdaad afkopen, houd er rekening mee dat je dat doet na 1 januari, dus niet dat meteen dat grote vermogen per 1 januari als privévermogen meegeteld gaat worden, want dat is de basis voor je vermogensrendementsheffing, en dan benadeel je jezelf heel erg, want dan moet je een jaar lang die extra – als het om grote vermogens gaat – die 1,65 procent vermogensrendementsheffing gaan betalen.

En als laatste, dat geldt echt voor iedereen:

Hou er gewoon rekening mee dat het is hartstikke mooi dat er nu een uitweg gegeven wordt voor een groep mensen, maar het feit blijft dat we te maken hebben met lage rente, en dat iedereen die dus een reserve voor de toekomst wil aanleggen voor iets, die zal heel goed moeten nadenken over hoe hij die reserve vorm wilt gaan geven, want de kapitaalmarktrente, zoals gezegd, is natuurlijk een beetje de oorzaak van het hele verhaal, die is nagenoeg nul nu, en de meeste mensen zullen toch zichzelf die inkomensaanvulling graag willen geven. Dus er moet wel iets gaan gebeuren, natuurlijk, om uiteindelijk dat vermogen op te bouwen.

Maurice:

Ja, dat is bekend nu, en eigenlijk, als ik jou zo beluister, dan is het in elke situatie zo dat het per individu verschilt en dat je het per individu moet bekijken wat zijn de voor- en nadelen van de desbetreffende keuze die jij net hebt opgesomt.

Paul:

Ja, dat blijft maatwerk, zeker.

Maurice:

Precies. En als je dan naar de praktijk kijkt, als je in het hoofd van de vermogende particulier gaat zitten, waar zouden ze nog meer waakzaam voor moeten zijn, of mogelijke valkuilen waar zij tegenaan kunnen lopen waar jij ze nu nog eventueel voor zou kunnen behoeden?

Paul:

Nou, als je natuurlijk blijft rekenen met zo’n lage rente, en het idee is natuurlijk wel dat de rente misschien wel ietsje gaat oplopen in de komende jaren, maar waarschijnlijk ver onder die vier procent blijft zitten waar dit in het verleden mee gerekend was, hoe eerder je nu voor jezelf een onderscheid kunt maken in de dingen die je in de toekomst echt nodig hebt, en die voor jou ook echt belangrijk zijn, zonder die af uit je vermogen, probeer daar met een apart component met wat meer zekerheid over een bepaalde cashflow er in ieder geval voor te zorgen dat je die dingen die je in je leven strakjes wilt gaan doen die je echt belangrijk vindt, dat je die ook kunt realiseren, en wat je daarmee doet, is dat je je vermogen uiteindelijk splitst in een onderdeel wat ervoor gaat zorgen dat je je levensstijl overeind kunt houden, en het deel wat overblijft, dat wordt, als het ware, je risicobudget, en daar kun je de risico’s mee nemen, en ik denk dat als je op zo’n manier naar jouw vermogen gaat kijken – ik zeg altijd zelf: Ik zie het een beetje als bevroren energie:

Het is iets waar in het verleden mensen voor gewerkt hebben en waar tijdelijk geen beroep op gedaan hoeft te worden – die energie moet er uiteindelijk wel weer uitkomen, en het is zonde om die tijd te laten verstrijken, want hoe eerder je dat voor jezelf scherp op het netvlies hebt gekregen, hoe eerder je maatregelen kunt nemen om er nu voor te zorgen dat de dingen die je straks belangrijk vindt, dat je die ook met zoveel mogelijk zekerheid kunt laten uitvoeren, en het is zonde om het enige wat wij in deze wereld niet hebben, is natuurlijke eeuwige tijd, iedere dag is weer wat minder, het is zonder dat je die periode laat weglopen, want op een laat moment nog dingen repareren tegen rentetarieven van nul, of een, of twee procent, dat is gewoon bijna niet meer te doen, dan moet je echt rekening gaan houden dat je je inkomensbehoeften behoorlijk hard naar beneden moet gaan bijstellen, of dat het geld gewoon op een gegeven moment te snel op is.

Maurice:

Ja, precies.

Paul:

En hoe eerder je dat inzichtelijk maakt voor jezelf, en daar keuzes bij durft te nemen, hoe makkelijker het word om er nu een oplossing voor te bedenken.

Maurice:

En Paul, jij gaf net aan dat 80 procent van de ondernemers heeft dus niet voldoende vermogen om het pensioen af te kunnen kopen, 20 procent dus wel. Ik denk dat die twintig procent hun vermogen meestal belegd hebben, want het op een spaarrekening hebben staan, dat schiet natuurlijk ook niet echt op, zeker niet met deze lage rentepercentages. Maar die mensen die hebben hun vermogen nu belegd, en die moeten het geld nu naar privé gaan halen, dus die moeten hun beleggingen verkopen.

Paul:

Nou, dat hoeft niet. Je kan het ook overboeken. Dus het overboeken van effecten kan ook gelden als een vermogensoverdracht. Ze moeten natuurlijk wel die belastingclaim gaan betalen, die loonheffing, en die zal wel cash afgerekend moeten worden.

Maurice:

Ja, precies. Heb jij daar nog tips voor, want die mensen moeten hun hele beleggings-, misschien een deel van hun beleggingsportefeuille gaan verkopen? Dat is dan niet anders? Of heb jij daar nog, wellicht iets voor?

Paul:

Maurice, je vroeg dus van wat een goed moment is om die middelen vrij te maken in de BV, ja, dat blijft natuurlijk een timingsverhaal. Kijk, er zal toch in ieder geval een derde van dat bedrag vrijgemaakt moeten worden. Kijk, meestal is het zo, wanneer je beleggingshorizon dermate kort wordt, in dit geval praten wij over 2017, dus, wij hebben te maken met een horizon van laten wij zeggen een maand of zes, dat betekent dat je daar niet al te lang mee moet wachten.

Het is wat dat betreft, zitten wij nu in een periode waar de markten natuurlijk een mooie opgaande beweging laten zien, omdat er sprake is van het uitstellen van de renteverhoging en goede bedrijfscijfers, en ik denk dat dit een uitstekende gelegenheid is om te beginnen met een stukje liquiditeit in die portefeuille te maken. Overigens, die heffing, die moet je privé gaan betalen, het wordt een loonheffing, dus dat betekent dat dat vermogen uiteindelijk toch in de privé terecht moet komen, maar ik zal er niet te lang mee wachten.

Maurice:

Helder, Paul. Ik denk dat je je verhaal heel helder uiteen hebt gezet en de vier punten duidelijk hebt toegelicht. We zitten ook weer aan de tijd. Dus waar wij altijd nog als laatste erg benieuwd naar zijn, is jij bent een echte belegger van origine, maar goed, dit onderwerp intrigeert jou gelukkig ook, natuurlijk ook omdat jouw klanten hiermee te maken hebben. Als jij kijkt naar jouw belangrijkste levensles, en dat hoeft dat niet specifiek met betrekking tot dit onderwerp te zijn – jouw belangrijkste levensles of inzicht die je hebt geleerd tijdens jouw werkzame leven, bijvoorbeeld ten aanzien van beleggingen, wat heeft jouw wereld dan volledig op zijn kop gezet?

Paul:

Nou, daar heb ik een tijdje over nagedacht, maar dat wordt heel simpel: Je moet je gewoon niet druk maken over dingen waar je geen (hoest) die moet je nog een keer doen, Maurice, ik had echt dertig minuten stem zo’n beetje, en die ben ik heel hard aan het verspillen nou op deze manier … Maar je vroeg naar een belangrijke levensles, nou, ik denk die is heel makkelijk, voor mij dan, en ik denk dat geldt ook voor, in het bijzonder voor het beleggen, weet je: Je moet je niet gek laten maken door dingen waar je zelf geen invloed op kunt hebben.

Je kunt je vreselijk opwinden over allerlei zaken die wel gebeuren maar die buiten je bereik liggen, nou, op het moment dat je accepteert dat je die toch niet kunt beïnvloeden, dan kun je vaak rustig en beter en afgewogen beslissingen nemen, ook over de dingen waar je wel invloed op kunt hebben, en dat scheelt een hoop negatieve energie over zaken die je toch niet zelf kunt veranderen. En, weet je, dat geldt voor heel veel dingen in het leven enzo, maar dat geldt ook zeker voor het nemen van bepaalde beleggingsbeslissingen.

Maurice:

Ja, dus: Maak je niet te druk, maak een weloverwogen keuze, en zet vooraf je plan goed uit hoe je het voor je wilt zien.

Paul:

En focus op de dingen waar je zelf invloed op kunt uitoefenen en laat de andere dingen voor wat ze zijn.

Maurice:

Super, Paul. Ontzettend bedankt voor de wijze woorden en daarbij natuurlijk ook dat wij wat meer inzicht hebben gekregen over Pensioen in Eigen Beheer en wat er in 2017 gaat gebeuren. En ik hoop dat het voor veel ondernemers in ieder geval een reden is om toch actie te gaan ondernemen en wellicht met een pensioenadviseur of een belastingadviseur in gesprek te gaan. Ik dank je ontzettend en tot later!

Paul:

Oké, graag gedaan Maurice!

Maurice:

Haai, tot ziens!

Bedankt voor het luisteren naar onze podcast met Paul van Heekeren van Optimix Vermogensbeheer. Mocht je vragen hebben over Pensioen in Eigen Beheer, laat dan een berichtje achter op onze website en wij kunnen jou daarin verder helpen door je in contact te brengen met bijvoorbeeld een financieel planner. Heb je vragen over andere onderwerpen met betrekking tot bijvoorbeeld je beleggingen, ga naar www.vuvb.nl/beleggen en laat daar je contactgegevens achter. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Bedankt voor het luisteren!