Autoriteit Financiële Markten

AFM toezichthouder vermogensbeheerdersDe Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële markten. De AFM is een onafhankelijk toezichthouder doch wel verbonden met de overheid.

De AFM waakt over partijen die financiele producten aanbieden binnen de marktsector: sparen, beleggen, verzekeren en lenen. Men controleert onder andere vermogensbeheerders of deze zich houden aan alle regels en wetten.

De AFM werkt onder de persoonlijke verantwoordelijkheid van het Ministerie van Financiën en adviseert het ministerie over nieuwe wet- en regelgeving.

AFM toezicht op beleggingsondernemingen

Het AFM-toezicht op beleggingsondernemingen zoals onder andere vermogensbeheerders en effectenhandelaars. Deze partijen vallen onder de Wet financieel toezicht (Wft) die sinds 2007 van kracht is. De AFM controleert of beleggingsondernemingen de consument goed informeert en volgens de regels van de Wft adviseert.

AFM Vergunning

Volgens de Wft mag een beleggingsondernemingen alleen beleggingsactiviteiten ontplooien indien men in het bezit is van een AFM-vergunning. De beleggingsondernemingen worden geregistreerd in het register van de AFM (als men voldoet aan de gestelde eisen) en er staat aangegeven voor welke specifieke diensten een vergunning is verleend.

AFM Register

Controleer of de desbetreffende onderneming is geregistreerd en welke activiteiten men mag ontplooien volgens het AFM-register.

AFM Waarschuwingslijst

De AFM waarschuwt beleggers niet in te gaan op aanbiedingen van beleggingsondernemingen die op de actuele waarschuwingslijst van de AFM staan. Deze instellingen en personen op de ´zwarte lijst´ hebben geen vergunning terwijl men deze volgens de wet wel zouden moeten hebben.

Wij controleren elke vermogensbeheerder op hun registratie en het verleden van de onderneming. Mocht u zelfstandig op zoek zijn naar een geschikte vermogensbeheerder dan adviseren wij u hetzelfde te doen.