Beleggersrekening

Beleggersrekening

Beleggersrekening vermogensbeheerwoordenboekDe beleggersrekening wordt bij vermogensbeheer gebruikt voor het in depot houden van effecten. Hiervoor wordt een deel van het geïnvesteerde vermogen gebruikt. Er blijft nog een deel van het vermogen op de rekening staan. Alle bijkomende kosten van beleggen wordt ingehouden op deze rekening.

Deze beleggersrekening moet dan wel direct gekoppeld zijn aan de effectenrekening.

Er wordt debetrente betaald, indien er een negatief saldo ontstaat. Bij een aanhoudend tekort dat niet op tijd wordt aangezuiverd, bestaat de kans dat de effecten, of een deel ervan, van de effectenrekening verkocht worden ten behoeve van het aanvullen van het negatieve saldo van de beleggersrekening.