Overname

Overname

Overname vermogensbeheerwoordenboekWanneer de ene onderneming alle aandelen koopt van een andere onderneming, spreken we van een overname. Een overname is geen liquidatie.

Bij een liquidatie verkoopt een onderneming alle activa. Bij een overname wordt de onderneming als geheel verkocht.

De verkopende partij ontvangt contanten of aandelen in de kopende onderneming.